Wyposażenie

Akumulatory spore i nieduże, podobnie do baterie do zegarka albo latarki mają wyprowadzenia biegunowe: plus i minus. Z pomocą tych wyprowadzeń urządzenie pobiera energię. W sytuacji akumulatorów możliwe jest wielokrotne naładowanie pod właściwym dla danej baterii napięciem i odbudowanie pojemności nominalnej. Baterie nie mogą być ładowane - z założenia są jednorazowe.

Końcówki akumulatorów - czyli złącza, konektory, terminale, fastony

W akumulatorkach bezobsługowych o pojemnościach do 15 Ah oraz napięciu 12V, wielokrotnie stosowanych w zasilaczach UPS niewielkiej mocy, wykorzystuje się dwa rodzaje końcówek akumulatorów, różniące się szerokością.

Fason i wielkość wyprowadzeń jest zależna głównie od rozmiaru akumulatora. Wielkość terminali dobierane są stosownie do zakładanego poboru prądu i wynikających z tegoż przekrojów kabli, przy użyciu jakich realizowane jest spajanie akumulatorów w szeregi lub podłączenie pojedynczej baterii do urządzenia zasilającego.

Końcówki wąskie

Końcówki wąskie o szerokości ~4,7 mm oznaczane zależnie od wytwórcę jako: F1, T1, Faston 187. Takie końcówki użytkowane są bardzo często w urządzeniach alarmowych, czujnikach gazu, nieznacznych systemach inspekcji dostępu. Dalece rzadko występują w akumulatorach powyżej 7,5 Ah.

Końcówki szerokie

Końcówki szerokie o szerokości ~6,3 mm oznaczane zależnie od producenta jako: F2, T2, Faston 250. Szersze końcówki mają zastosowanie na ogół przede wszystkim na urządzeniach UPS, wszędzie tam gdzie dopuszczalne jest większych rozmiarów obciążenie, widuje się je jeszcze w alarmach. Niebywale rzadko występują w akumulatorach poniżej 5 Ah.

Bądź mamy możliwość używać zamiennie końcówki 4,7 milimetrów i 6,3 milimetrów

Kategorycznie nie zalecamy w tej sytuacji dowolności. Kable zakończone konektorami żeńskimi F1 bądź również T1 o szerokości ~4,7 mm przeznaczone są do akumulatorów z tegoż typu właśnie terminalami. Podobnie sprawa powinna się w wypadku szerokich końcówek oznaczanych lako F2, T2 bądź L o szerokości ~6,3 mm - nie wolno ich stosować do akumulatorów z wąskimi terminalami.

Przy kupowaniu akumulatorów sprzedawca powinien scharakteryzować jakie akumulatory poleca i uprzedzić o różnicach. Kilka modeli akumulatorów nie posiada oznaczenia szerokości końcówek na obudowie - akumulatory z szerokimi i z wąskimi końcówkami są oznaczone dogłębnie tak samo. Inne modele posiadają oznaczenie rodzaju końcówek zawarte w nazwie, modelu.

Dopasowanie fastonów okablowania do akumulatorów

W razie o ile zostały zakupione akumulatory z końcówkami niedopasowanymi do istniejącego okablowania są dwa dobre sposoby aby wybrnąć z kłopotów.

Początkowym i najlepszym jest dostosowanie okablowania do końcówek zakupionych akumulatorów. Aby dostosowania istniejącego okablowania do kiepsko dobranych akumulatorów mamy możność wymienić okablowanie a bardziej szczegółowo końcówki połączeniowe. Przy niewielkiej ilości akumulatorów oraz dodatkowo dostępie do najważniejszych środków to jest najdoskonalszy sposób. Przy większej ilości akumulatorów zadanie może się okazać bardzo pracochłonne.

Drugim instrumentem, prawie jednakowo interesującym jak przemiana okablowania, jest zastosowanie przejściówki - adaptera T1/T2 (F1/F2). Adaptery zmieniają szerokość oraz pozwalają na właściwe podłączenie akumulatorów z szerokimi końcówkami do okablowania z końcówkami 4,7 mm 187 Faston. Są także adaptery realizujące odwrotne zadanie - splatanie akumulatorów wąskimi końcówkami z okablowaniem 6,3 mm (250 Faston). Zastosowanie przejściówki nie uczyni, iż styczność będzie lepszy niż bezpośredni pomimo to wzrost rezystancji połączenia jest akceptowalny a ustawicznie pomijalne skromny przy prądach rzędu kilku amperów dlatego że takie częstokroć są ściagane z niedużych akumulatorach. Przy zasadniczo dużym poborze prądu, rzędu kilkudziesięciu amperów należy zwrócić szczególną uwagę na pewność połączenia.

Trzeci sposób, niezalecany to siłowe dobranie połączenia. Wciśnięcie kabli z końcówkami 4,7 mm na akumulator 6,3 mm może zapewnić niezłe złączenie, sprawia tymczasem uszkodzenie końcówek. Wsunięcie kabli z szerokimi końcówkami na wąskie terminale 4,7 jak także tych wyżej wymienionych zaciśnięcie kombinerkami daje zbliżony wynik, to jest może się udać ależ sprawia zniszczenie końcówek.

Montaż szerokich terminali bez dopasowania

Najgorszym scenariuszem jest montaż szerokich końcówek na wąskich terminalach bez jakiegokolwiek dopasowania, albowiem w takim wypadku powiązanie będzie nader niepewne. Niepoprawnie kontaktujące powiązanie może w zasadzie pozwolić na uruchomienie UPS, a dosłownie właściwe ładowanie akumulatora oraz pracę maszyny w trybie sieciowym natomiast prawie w każdej chwili będzie skutkowało kłopotami w chwili braku zasilania podstawowego, przełączenia na zasilanie bateryjne. W takim wypadku na niepewnym zetknięciu następuje spadek napięcia w takim stopniu wielki, iż urządzenie UPS sygnalizuje wyczerpany akumulator bądź dosłownie wyłącza. Staje się w ten sposób pomimo, iż akumulator jest naładowany oraz ma odpowiednią pojemność. Przy niepewnym zetknięciu przejście w tryb bateryjny oraz dalsza działalność uda się jedynie dla nader niedużych obciążeń.

Opisane ponad niedopasowanie kocówek żądają przerwania pracy urządzenia i wykonania naprawy. Z uwzględnieniem niedopasowania i nadmiernej rezystancji może wydarzyć się intensywne nagrzewanie albo iskrzenie w miejscu podłączenia akumulatora. Wszystkie takie sytuacje stanowią niebezpieczeństwa dla bezpieczeństwa otoczenia jak też wpływają na skrócenie żywotności akumulatora.